Zelená obec

Projekt je primárně určen obcím, které nemají zřízený sběrný dvůr, nicméně zapojit se do něj může kterákoliv obec na území České republiky.

12. 12. 2021

Projekt je primárně určen obcím, které nemají zřízený sběrný dvůr, nicméně zapojit se do něj může kterákoliv obec na území České republiky.

Je šitý na míru obcím a jejich obyvatelům, kteří se chtějí ekologickým a k přírodě šetrným způsobem zbavit elektroodpadu, přenosných baterií a akumulátorů a tím přispět k ochraně životního prostředí a planety. Hlavním cílem je podpořit občany v ekologickém smýšlení a předcházet tím odkládání vysloužilých zařízení mimo určená sběrná místa či v popelnicích na směsný odpad. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a přenosné baterie určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho blízkosti. Projekt obci umožňuje také bezplatný odvoz a ekologické zpracování objemnějšího obecního elektroodpadu. Zapojit se do něj může kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel.

I v tomto projektu je účast bezplatná a zákazník – zpravidla zástupce obce – jednoduše zažádá o svoz elektrozařízení prostřednictvím objednávky v Systému pro sběr, svoz a zpracování.

V roce 2021 bylo v projektu Zelená obec zapojeno 874 obcí, které využívaly celkem 980 sběrných boxů.

www.zelenaobec.cz

Zelená obec