Chytrá recyklace

Cílem projektu Chytrá recyklace je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory.

07. 12. 2021

Rok 2020 byl pro REMA i rokem inovací. Jednou z těch výraznějších bylo spuštění bezplatné telefonické linky Chytrá recyklace na čísle 800 976 679. Jejím cílem je zprostředkovat občanům informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, kde je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat, nebo jak ho nechat odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít. Na bezplatnou linku navázal vzdělávací web www.chytrarecyklace.cz, jehož cílem je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory.

Operátoři linky odbavují stovky telefonátů měsíčně a poskytují mnoho rad a doporučení, kam s vysloužilými elektrospotřebiči. V rámci projektu neustále pracujeme na zvyšování povědomí veřejnosti o sběru, třídění a samotné recyklaci vybraných výrobků. Za tímto účelem rozšiřujeme obsah webových stránek Chytré recyklace na adrese www.chytrarecyklace.cz tak, abychom konečným spotřebitelům oblast nakládání s odpadním elektrozařízením a bateriemi ještě více přiblížili a tím i rozšířili základní vědomosti o možnostech zpětného odběru a samotné recyklace výrobků v ČR.

Chytrá recyklace