ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ze světa REMA

Vyjádření REMA Systém, a.s. k finančnímu daru pro hnutí STAN

Finanční dar pro hnutí STAN byl poskytnut naprosto transparentně a v souladu se zákony.

13. 01. 2022

Společnost REMA Systém, a.s. považuje v rámci aktuálních veřejných diskusí ohledně financování hnutí STAN za zásadní sdělit následující informace.

Při poskytnutí zmíněného daru 200 000,- Kč byla a je si REMA Systém, a.s. vědoma ustanovení zmiňovaného zákona o VUŽ (č. 542/2020 Sb., konkrétně § 46 odst. 3). Transparentně poskytnutý dar hnutí Starostové a nezávislí (STAN) byl proto poskytnut v souladu s tímto ustanovením a REMA Systém, a.s. si je jistá, že k porušení tohoto ani jiného zákona nedošlo.

To konečně potvrdilo i resortní ministerstvo životního prostředí, když poukázalo na to, že kolektivní systémy, jaké provozuje REMA Systém, a.s., se po přechodnou dobu řídí vedle nového zákona platného od roku 2021 ještě i předchozím zákonem o odpadech, který žádná striktní omezení ohledně darů nestanovuje. Podle něj tak poskytnutí daru nebylo a v současnosti není v rozporu se zákonem. REMA Systém, a.s. je samozřejmě připravena ministerstvu při případné avizované kontrole předložit příslušné dokumenty, které to dokladují.

Také samotné hnutí STAN si dar od společnosti REMA Systém, a.s. podle slov svého předsedy Víta Rakušana prověřovalo už minulý rok a neshledalo na něm nic problematického. „REMA není výlučně provozovatelem kolektivního systému, má i jiné obchodní činnosti. Zástupci firmy nás ujistili, že sponzorský dar pochází z těchto jiných příjmů, nikoli z poplatků, a odpovídá tedy požadavkům zákona,“ uvedl V. Rakušan pro média.

REMA Systém, a.s., ani nikdo z jejího vedení, si pak od poskytnutí tohoto daru nic neslibuje a mediálními spekulacemi na toto téma se zabývat nehodlá. Nikdo z vedení firmy také nikdy historicky neměl a v současnosti nemá žádnou majetkovou ani osobní vazbu na pana místopředsedu V. Michalíka (ani případně na jeho rodinu) či nikoho dalšího ze STAN. Při rozhodování o podpoře STAN tak toto vliv rozhodně nemělo a ani nemohlo mít. Jednalo se čistě o rozhodnutí vedení společnosti.

Ohledně dalších informací v médiích týkající se údajného trestního stíhání je politováníhodné, že jsou v tomto kontextu zneužívána už cca dva roky stará a překonaná fakta. Už v září 2019 Nejvyšší státní zastupitelství rozhodlo o zrušení tohoto trestního stíhání a z jeho usnesení vyplynulo, že zahájení trestního stíhání společnosti REMA Systém, a.s. i členů jejího představenstva bylo důkazně nepodložené a nezákonné, a proto bylo zrušeno.

Vzhledem k tomu, že už tehdy bylo trestní stíhání zrušeno, nemá společnost REMA Systém, a.s. žádné informace o tom, zda a jakým způsobem, případně vůči jakým osobám probíhá prověřování ze strany policejního orgánu. Společnost REMA Systém, a.s. ani členové jejích statutárních orgánů (přičemž v médiích zmiňovaný Ing. L. Dušek není členem statutárních orgánů REMA Systém, a.s.) nejsou vyšetřováni, nejsou obviněni a trestní stíhání ve vedené trestní věci se jich netýká.

 

REMA Systém, a.s.

Ze světa REMA

Ze světa REMA

Hlášení o odpadech 2021: Elektrozařízení ani přenosné baterie a akumulátory do evidence nepatří

Nezapomeňte, blíží se termín podání hlášení o odpadech za rok 2021, plynoucí z § 95, zákona č. 541/2020 Sb.

07. 01. 2022
Ze světa REMA

Slovo předsedy představenstva

Víme, kam směřujeme. REMA stojí na pevných základech, stojí na svých klientech a partnerech, stojí na lidech, kteří hledají rovné a smysluplné prostředí, kde platí jasná pravidla. Věříme, že když vynaložíme úsilí, dojdeme daleko k vytýčenému cíli. Věřím, že i rok 2022, stejně jako ten letošní, se ponese v duchu našich dlouholetých hodnot, na kterých si zakládáme – odbornost, dobrá pověst, férovost, jednoduchost, transparentnost a otevřenost, říká David Beneš, předseda představenstva REMA Systém

01. 01. 2022
Více zde