ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ze světa REMA

Hlášení o odpadech 2021: Elektrozařízení ani přenosné baterie a akumulátory do evidence nepatří

Nezapomeňte, blíží se termín podání hlášení o odpadech za rok 2021, plynoucí z § 95, zákona č. 541/2020 Sb.

07. 01. 2022

Do 28. února 2022 se podává hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP plynoucí z § 95, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle instrukcí z přechodných ustanovení § 80, vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.


V souvislosti s touto blížící se legislativní povinností na základě § 5, zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, bychom Vás za REMA chtěli informovat, že zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů se do hlášení o odpadech nevyplňuje. Společnosti, které s REMA spolupracují na zajištění recyklace odpadních elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů, této povinnosti nepodléhají, neboť elektrozařízení, baterie a akumulátory předávají k ekologickému zpracování v režimu zpětného odběru, který je reportován následně kolektivním systémem. 
 

Ze světa REMA

Ze světa REMA

Vyjádření REMA Systém, a.s. k finančnímu daru pro hnutí STAN

Finanční dar pro hnutí STAN byl poskytnut naprosto transparentně a v souladu se zákony.

13. 01. 2022
Ze světa REMA

Slovo předsedy představenstva

Víme, kam směřujeme. REMA stojí na pevných základech, stojí na svých klientech a partnerech, stojí na lidech, kteří hledají rovné a smysluplné prostředí, kde platí jasná pravidla. Věříme, že když vynaložíme úsilí, dojdeme daleko k vytýčenému cíli. Věřím, že i rok 2022, stejně jako ten letošní, se ponese v duchu našich dlouholetých hodnot, na kterých si zakládáme – odbornost, dobrá pověst, férovost, jednoduchost, transparentnost a otevřenost, říká David Beneš, předseda představenstva REMA Systém

01. 01. 2022
Více zde